Disclaimer

Voetbalgoal.com (Kamer van Koophandel: 90771168), hierna te noemen Voetbalgoal, verleent u hierbij toegang tot Voetbalgoal.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Voetbalgoal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op Voetbalgoal.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Voetbalgoal.com.

Beperkte aansprakelijkheid

Voetbalgoal spant zich in om de inhoud van Voetbalgoal.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Voetbalgoal.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Voetbalgoal.
In het bijzonder zijn alle prijzen op Voetbalgoal.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van Voetbalgoal.com wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Voetbalgoal doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op Voetbalgoal.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Voetbalgoal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Voetbalgoal.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Voetbalgoal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.